Кинезитерапевтични програми

Тяхната цел е да се справи с болестите или нараняванията, които ограничават способностите на човека да се движи и изпълнява функционални дейности в ежедневието си.

Да предотврати загубата на мобилност преди да настъпят необратими промени,да развива собствени фитнес и Уелнес ориентирани програми за по-здравословен и по активен начин на живот което да забави стареенето и удължи продължителността на живота.

Друга главна цел е укрепване и затвърждаване на постигнатото здравословно състояние както и допълнително подобряване на съществуващи проблеми на мускулно-скелетната система, кръвоносно-съдовата система, кардио респираторната система, дихателна система, хормонална система, диабет, инсулинова резистентност, метаболитен синдром, подобряване на кръвни показатели - холестерол, триглицериди, глюкоза.