Лечебен масаж />

12/11/2014

Масажът е разпространено лечебно средство в съвременната медицинска практика. Целта му е да нормализира функциите на организма при редица заболявания на органите и системите както и при проблеми на опорно-двигателния апарат. Физиологичният ефект от лечебния масаж се изразява в три главни направления свързани с неговите механизми на действие: 
Основно е рефлекторното действие което се изразява в приемане от рецепторния апарат на дразненето и изпращане на импулси по възходящите нервни пътища до централната нервна система. Там информацията се обработва и по низходящите нервни пътища се предава до съответният мускул, става, орган или система в организма върху който искаме да въздействаме . Те от своя страна дават специфичният отговор като реакция на дразненето. Масажните похвати оказват нормализиращо въздействие върху динамиката на нервните процеси в кората на главния мозък.
Второто главно действие е хуморалното: Механичното дразнене на тъканите води до продукция на биологично активни вещества ( хормони ), те имат изразен физиологичен ефект непосредствено върху различните органи и системи в организма. Попаднали в кръвта и лимфата се разнасят из целия организъм и оказват лечебно въздействие. Третият ефект е непосредствената реакция с местното механично действие - противовъзпалително, разнасяне на тъканни течности, отоци, подобряване на кръвообращението и  лимфообращението.
Въздействието на масажа е сложен физиологичен процес в който участват почти всички органи и системи при водещата и регулираща роля на нервната система. Чрез механизмите на действие на масажа върху отделните органи и системи е възможно целенасочено да се изменя функционалното състояние на организма. Лечебния масаж се прилага при много заболявания на нервната, сърдечно-съдовата, дихателната,ендокринната, отделителната система. Заболявания  на обмяната на веществата, на опорно-двигателния апарат и др.