Кинезитерапевтични програми

Кинезитерапевтични програми />

12/11/2014

Кинезитерапевтичните програми представляват използването на физическите упражнения за лечение, профилактика, възстановяване и рехабилитация. Прилагат се в както в острия така и в хроничен стадий на много заболявания и като превантивно средство против нови рецидиви. Крайната цел е максималното възможно възстановяване и рехабилитация на индивида както и последващо подобряване качеството на живот. Дозираната двигателна активност има практически неограничени възможности да изгражда условно рефлекторни връзки, да стимулира жлезите с вътрешна секреция, обмяната, да повишава функцията на симпатико адреналиновата система водещи до възстановяване и самообновяване. Това се изразява в рефлекторно преустройство на вътрешните органи и функции, кръвообращение, дишане, обмяна и приспособяването им. С оглед повишената дейност на скелетната мускулатура благоприятното влияние на тренировката се изразява в следните насоки: 
-психотерапевтично, тонизиращо и възпитателно действие; 
-стимулиране на оздравителните процеси;
-неспецифично и специфично повлияване на имунологичните сили и реактивността на организма; -повишаване на вегетативния функционален капацитет;
- изработване на нови и усъвършенстване на съществуващите двигателни навици. 
- използва се и за разрушаване на патологични двигателни навици и рефлекси.
Във всички случаи благоприятните промени се извършват чрез преустройството и усъвършенстването на централната нервна система. 
Тренировката може да бъде обща с всестранно влияние върху организма и специално насочена към повлияване на отделни органи или функции. Продължителното обездвижване и еднообразният режим имат неприятни последствия за организма изразяващи се в функционални разстройства и морфологични изменения водещи до отпадане на някои двигателни функции. Мускулната работа която се извършва при тренировката натоварва функционално нервната система, сърцето, белите дробове, жлезите с вътрешна секреция, мускулно-ставни апарат и ги заставя да работят по-усилено и по съгласувано. Стимулиращото действие на физическите упражнения подобрява оздравителните процеси, отзвучават възпалителните явления, стимулират се регенеративните процеси. Предотвратява неправилните сраствания  и деформации на   опорно-двигателния апарат. Физическите упражнения се явяват много силно терапевтично средство и незаменим биологичен стимулатор.